17/8/10

Congreso Internacional sobre Memoria da Guerra, Reconciliación e Cultura de Paz

Os días 14 e 15 de decembro de 2010 o Proxecto de Investigación Interuniversitario “Nomes e voces” organiza, ao aveiro do Foro 2010 o Congreso Internacional: Memoria da Guerra, reconciliación e cultura de paz.

Nel, especialistas mundiais no estudo histórico e xurídico dos procesos de paz e reconciliación analizarán en perspectiva as diferentes experiencias no referente á superación de conflitos bélicos e ditaduras así como ás políticas transicionais levadas a cabo desde os diferentes gobernos.

Tamén, o punto de vista das vítimas e as accións que levan a cabo as asociacións de dereitos humanos e que están a traballar na recuperación da memoria daqueles que sufriron a represión. Prestarase especial atención ao fenómeno en Europa e Latinoamérica, así como ás consecuencias xurídicas derivadas destes procesos e a lexislación que se deriva deles.


Radio Rexurdimento asistirá a iste Congreso e convidamos a tódolos amigos a participar nel.

1 comentario: