17/9/09

Iniciativa pola concesión do Premio Sájarov do Parlamento Europeo

Iniciativa pola concesión do Premio Sájarov do Parlamento Europeo ao xuíz Baltasar Garzón e aos familiares dos desaparecidos do franquismo.
Os abaixo firmantes,


 • conscientes de que os dereitos humanos constitúen o núcleo do Parlamento Europeo e que o Premio Sájarov é unha das ferramentas máis visibles e de calado internacional na súa promoción, así como de recoñecemento institucional por parte da Unión Europea e os seus Estados membro.

 • conscientes da finalidade de devandito galardón internacional como recoñecemento a quen con valor e sacrificio enfrontan situacións de graves violacións de dereitos humanos por parte de Gobernos e autoridades. Como instrumento de cambio para que devanditos Gobernos e autoridades cesen nos seus abusos de poder e en tales violacións.


 • conscientes de que tal é a actual situación de impunidad dos “crimes contra a humanidade”, crimes de guerra, contra a paz e actos de genocidio perpetrados polo franquismo en España, así como da posterior grave violación dos dereitos humanos dos familiares dos desaparecidos do franquismo por parte do Goberno da nación e altas autoridades, de xeito contrario aos artigos 2, 3, 8 e 13 do Convenio Europeo de Dereitos Humanos e outros instrumentos; en particular en canto ao trato inhumano cruel e degradante que supón o abandono destes 150.000 desparecidos en ausencia dunha “investigación oficial efectiva e independente”.

 • conscientes da comprometida tarefa realizada fronte a todo iso por D. Baltasar Garzón Real, titular do xulgado de instrución 5 da Audiencia Nacional e polos familiares dos desaparecidos do franquismo en España no seu conmovedora e firme procura dos seus seres queridos desaparecidos ao longo dos últimos trinta anos de democracia e fronte a todo tipo de incomprensiones, trabas e dificultades e incumplimiento dos deberes básicos de humanidade por parte do Estado español e que resultarían exigibles a calquera Estado de conformidad cos costumes propios das nacións civilizadas.


 • conscientes das inadmisibles actuacións penais iniciadas nos pasados meses contra D. Baltasar Garzón Real, polo seu intento de emprender dita “investigación oficial efectiva e independente” no caso dos desaparecidos do franquismo tal e como foi esixida en reiterada jurisprudencia polo Tribunal Europeo de Dereitos Humanos a todos os poderes do Estado; do recente comunicado da prestixiosa Comisión Internacional de Juristas denunciando a inobservancia de distintas salvaguardas e instrumentos internacionais propias de todo Estado de Dereito.


 • conscientes de vivir nun país, o dos miles de nenos perdidos e os centos de fosas clandestinas, no que só se chamou a declarar como imputado ao único xuíz que tratou de facer valer o dereito penal internacional e dos dereitos humanos ante devanditos crimes, e no que xamais se chamou a declarar, en cambio, a nin un só dos responsables das máis de 150.000 desaparicións forzadas.


 • conscientes do infinito e irreparable dor destas familias tras toda unha vida á espera e da urxente situación de moitos deles dada a súa avanzada idade no seu lexítimo anhelo de coñecer a sorte dos seus seres queridos arrebatados; da imprescindible necesidade de recuperar en España a normal vixencia dos instrumentos internacionais de dereitos humanos e de protección ás victimas de desaparición forzada, que xamais debeu faltar; do incalculable valor da contribución de D. Baltasar Garzón Real e dos familiares dos desaparecidos para a consecución de devandito ben social.


 • conscientes do antecedente marcado polo propio Parlamento Europeo en idéntico sentido ante o caso da loita á impunidad dos desaparecidos da Ditadura militar arxentina, coa concesión, en 1992, do premio Sájarov ás Nais da Praza de Maio.


 • Propoñemos ao Parlamento Europeo a candidatura conxunta de D. Baltasar Garzón Real e dos familiares dos desaparecidos do franquismo para o premio Sájarov na súa próxima edición de 2010, para que a mesma sexa tomada en consideración e protexida no seu caso de conformidad ás súas bases.

 • Pedimos ao Goberno de España e ao conxunto de autoridades nacionais:


 • que se reformulen de raíz o conxunto das actuais políticas “da memoria” para reestablecer a normal vixencia tamén en España dos dereitos humanos de todas as vítimas do franquismo e observar os deberes de verdade xustiza e reparación tal e como foron formulados pola ONU;

 • que sexan archivadas de forma inmediata as actuacións penais emprendidas contra D. Baltasar Garzón Real.


 • que as nosas autoridades nacionais protexan e promuevan a presente candidatura conxunta.

 • Nota:
  Os comentarios e adhesións, no seguinte enlace:


No hay comentarios:

Publicar un comentario